CatArwel1.jpeg
M&MU_featured_badge_400.png

About Cat

I was made in Wales and have been living in London for about 13 years! I love creating engaging content for people, whether it's products, brides or actors. It all genuinely excites me! Travel is one of my passions so I'm happy to shoot near or far. 


Dwi'n Gymraes sy'n byw yn Llundain! Rwyf wrth fy modd yn creu cynnwys deniadol p'un a yw'n gynhyrchion, priodasau neu actorion. Mae e i gyd yn wirioneddol gyffrous i fi! Teithio yw fy angerdd arall felly rwy'n mwy na hapus i saethu yn agos i gartre neu'n bell.